Sinergija logo
upis

Prvi ciklus akademskih studija

Studijski programi prvog ciklusa akademskih studija:

Ovdje možete pronaći informacije o upisu na prvi ciklus akademskih studija na studijske programe:

Ukoliko želite da se dodatno informišete o studijskim programima i načinu studiranja, možete to učiniti putem telefona, e-mailom ili lično svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova, kao i subotom od 10:00 do 14:00 časova u ul. Raje Baničića bb ili pozivom na broj 055/21 71 00 i 21 71 01
Dobrodošli!