Sinergija logo
upis

Prvi ciklus akademskih studija

Studijski programi prvog ciklusa akademskih studija:

Informacije o upisu na prvi ciklus akademskih studija na studijskim programima:
Poslovna ekonomija, Turizam i hotelijerstvo, Informatika i računarstvo, Pravo, Anglistika i Dramske i Filmske Umjetnosti.