Sinigudnum logo
upis

Master akademske studije

Studijski programi drugog ciklusa akademskih studija:

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumenta za upis na master akademske studije:

  • Ovjerena kopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Tri slike dimenzija 5 x 6 cm
  • CV (biografija)

Zainteresovani kandidati, koji nemaju ostvaren prosjek ocjena 8,00 na prvom ciklusu, upisivaće se nakon obavljenog intervjua sa profesorima – rukovodiocima izabranog studijskog programa.

Iznos školarine na jednogodišnjim master akademskim studijama je 2.000 KM (dvijehiljade) i plaća se u deset jednakih mjesečnih rata, uz napomenu da se iznos prve rate od 200 KM plaća prilikom realizacije upisa.

Za upis na master studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 15 KM, kao i 2 KM na ime obaveznog osiguranja.

Za prijavu i odbranu završnog master rada i troškove izrade diplome student plaća naknadu u visini od 400 KM. Navedeni iznos je potrebno uplatiti do zakazivanja termina za odbranu završnog master rada.

Tekući računi:

571-030-00000814-37 Komercijalna banka AD
161-025-00332600-86 Raiffeisen bank dd

Primalac: Univerzitet Sinergija, ul. Raje Baničića bb, 76 300 Bijeljina
Svrha uplate: Školarina na master studijama (I, II ... rata)
Poziv na broj: godina upisa/broj indeksa, odnosno JMBG (prilikom prve uplate, prije dodjeljivanja broja indeksa).