Sinigudnum logo
Pravo
Zaklina Spalevic
Rukovodilac programa:
prof. dr Žaklina Spalević

Akademske master studije, na studijskom programu Pravo (sa usmjerenjima: Privredno pravo, Korporativna bezbjednost i bezbjednosni menadžment i Krivično pravo) na Pravnom fakultetu, traju dva semestra i omogućuju sticanje akademskih znanja iz navedenih usmjerenja od 60 ECTS.

U okviru master studija, studenti mogu steći znanja koja će im omogućiti da nastave bavljenje naučno-istraživačkim radom i zauzmu odgovarajuće mjesto u nauci.

Master akademski program na Pravnom fakultetu, tako je koncipiran da studentima omogući razvoj sposobnosti i kompetencija za kreativno rješavanje problema , sticanje produbljenih stručnih znanja u izabranim pravnim usmjerenjima i podigne njihovo ukupno pravničko znanje i obrazovanje.

Takođe, nakon završetka master studija na Pravnom fakultetu, studenti su osposobljeni da započnu s praktičnim obavljanjem složenijih pravničkih poslova u sudstvu, upravi, advokaturi, privrednim društvima i bankama.

Legenda

Izborne opcije:
  • PPrivredno pravo
  • BKorporativna bezbjednost i bezbjednosni menadžment
  • KKrivično pravo
I semestar
II semestar
  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za završni master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Pravo".