Sinigudnum logo
Savremene informacione tehnologije
Rukovodilac programa:
doc. dr Saša Adamović

Savremeni razvoj bezbjednosnih servisa na Internetu, pokazuje da je informaciono teorijski pristup koji je obuhvaćen ovim studijskim programom, upravo na frontu najnovijih pravaca razvoja koji već danas mogu obezbijediti sisteme zaštite, kontrolisane i izmjerljive snage. Time je potpuno osiguran, bezbjedan sadašnji i svaki budući razvoj Interneta, kao opšte računarsko komunikacione infrastrukture ključne za razvoj digitalne ekonomije i nove globalne digitalne civilizacije. Pored osnovnog, teorijskog pristupa za razumijevanje informacionih procesa koje susrećemo u svakom računarsko komunikacionom sistemu, studenti stiču snažan praktični aparat koji savremenom informatičaru olakšava rješavanje problema koje mu nameće sve složenija i zahtjevnija praksa.

Studijski program drugog ciklusa akademskih studija SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT) čine jednogodišnje studije vrednovane sa 60 ECTS bodova (30 ECTS po semestru). Studijski program je koncipiran u četiri usmjerenja i to u oblasti Zaštite informacija, Digitalne forenzike, Savremenih informacionih sistema i Savremenih internet tehnologija.

Legenda

Izborne opcije:
  • ZZaštita informacionih sistema
  • FDigitalna forenzika
  • SSavremeni informacioni sistemi
  • WSavremene Web tehnologije i aplikacije
I semestar
II semestar
  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za završni master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Savremene informacione tehnologije".