Sinergija logo
upis

Prvi ciklus akademskih studija

Studijski programi prvog ciklusa akademskih studija:

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumenta za upis na prvi ciklus akademskih studija:

 • Diplome srednje škole (ovjerena kopija)
 • 4 svjedočanstva (ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Tri fotografije dimenzija 5 x 6 cm
 • Uplata I rate od min 10% iznosa godišnje školarine
 • Uplata 15 KM na ime upisnog materijala
 • Uplata 2 KM na ime obaveznog osiguranja studenata

Udžbenici i dodatni nastavni materijal su uračunati u cijenu školarine.

Školarina se plaća u deset jednakih mjesečnih rata.

Studenti koji žele mogu, na dobrovoljnoj osnovi, uplatiti 10 KM kao pomoć u radu studentskom prlamentu.

Svi studenti koji su u srodstvu u pravoj liniji neograničeno ili su u drugom stepenu srodstva u pobočnoj liniji (braća, braća i sestre, sestre), i bračni drugovi, oslobađaju se plaćanja po 15% godišnje školarine.

Godišnja školarina na prvom ciklusu akademskih studija iznosi 2.000 KM za sve studijske programe koji se izvode u okviru:

 • Fakulteta za poslovnu ekonomiju
 • Fakulteta za računarstvo i informatiku
 • Pravnog fakulteta i
 • Filološkog fakulteta.

Godišnja školarina za studijske programe Fakulteta dramskih i filmskih umjetnosti iznosi:

 • Gluma: 4.500 KM
 • Filmska i TV umjetnost: 4.900 KM

Tekući računi:

571-030-00000814-37 Komercijalna banka AD
161-025-00332600-86 Raiffeisen bank dd

Primalac: Univerzitet Sinergija, ul. Raje Baničića bb, 76 300 Bijeljina
Svrha uplate: Školarina (I, II ... rata)
Poziv na broj: godina upisa/broj indeksa, odnosno JMBG (prilikom prve uplate, prije dodjeljivanja broja indeksa).