Sinergija logo
upis

Prvi ciklus akademskih studija

Studijski programi prvog ciklusa akademskih studija:

Formular za prelazak sa druge visokoškolske ustanove

Molimo Vas da ispravno unesete adresu e-pošte.
Na adresu e-pošte koju unesete u ovo polje će Vam biti poslat odgovor prodekana fakulteta koji ste izabrali.

U ovo polje priložite dokument skeniranog uvjerenja o položenim ispitima.
Ako je uvjerenje na jednoj strani, možete da priložite kao sliku, a ako uvjerenje ima više strana, priložite ih u jednom PDF dokumentu ili u ZIP arhivi.

Ukoliko ste diplomirali na nekoj visokoj školi, priložite u ovom polju skeniranu diploma viskoke škole.
Skeniranu diplomu možete da priložite kao sliku ili kao PDF dokument.
Polja obeležena sa su obavezna.