Sinergija logo

Anglistika

Studijski program Anglistika je nastao kao rezultat pažljivog osluškivanja potreba savremenog tržišta i težnje da se na te potrebe u potpunosti odgovori. Ovaj studijski program omogućava sticanje praktičnih i teorijskih znanja, kroz najsavremenije koncepte i upotrebu savremenih sredstava nastave.

Raznovrsnost kompetencija za koje osposobljava ovaj program čini posebnu vrijednost studija Anglistike, a to znači da se jednaka pažnja posvećuje oblasti jezika, odnosno oblasti prevodilaštva, metodološko-pedagoškoj oblasti, kao i oblastima kulture i književnosti.

Savremen i posebno osmišljen koncept nastave pruža studentima, ne samo mogućnost za dalja usavršavanja u mnogim lingvističkim i/ili srodnim pravcima, nego i sticanje višestruko primjenjivih kompetencija, koje im, odmah po diplomiranju, omogućavaju zapošljavanje u okviru širokog spektra djelatnosti, počevši od nastave jezika, preko prevodilaštva, pa sve do rada u okviru oblasti u kojima postoji potreba za interkulturalnom komunikacijom, odnosno upotrebom znanja i vještina koje studijski program Anglistika donosi; zapravo, gotovo da ne nema segmenta, bilo privatnog, bilo državnog sektora, gdje sposobnosti, stečene na ovom studijskom programu, ne mogu pronaći svoju praktičnu primjenu.

Na taj način, po završetku studijskog programa Anglistika, studenti postaju izuzetno kompetitivni na tržištu rada, kako u zemlji i regionu, tako i šire, budući da njihove sposobnosti nisu usmjerene ka pojedinačnoj ili malom broju oblasti u vezi sa engleskim jezikom.

Sadržaj, struktura i način realizacije studijskog programa Anglistika, omogućiće svojim studentima sticanje znanja i vještina koje u potpunosti odgovaraju savremenim zahtjevima tržišta, odnosno – osposobiće studente za samostalan rad u okviru, najprije djelatnosti nastave jezika, te prevodilaštva, ali i drugih djelatnosti koje zahtjevaju temeljno poznavanje engleskog jezika.

Za upis na studijski program "Anglistika" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, diplomci se mogu zaposliti na sljedećim radnim mjestima:

  • Nastavnik/profesor engleskog jezika u osnovnim/srednjim školama
  • Predavač/nastavnik engleskog jezika u vrtićima, privatnim školama jezika
  • Predavač/nastavnik engleskog jezika u okviru instituta za jezik
  • Književni prevodilac
  • Stručni prevodilac (ekonomija, pravo, medicina, arheologija, psihologija, elektrotehnika, mašinstvo, itd.)
  • Sudski tumač za engleski jezik
  • Simultani prevodilac
  • Konsekutivni prevodilac
  • Dopisnik (za novinske agencije)
  • Jezički savjetnik/lektor stranog jezika


books U cijenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspješnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti – 240 ECTS.


I godina
II godina
III godina
IV godina

Za upis na studijski program "Anglistika" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis