Sinergija logo

Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija namijenjen je studentima koji imaju želju i potrebu da se na kvalitetan način obrazuju i steknu znanja i vještine koje će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svijetu.

Računovodstvo i revizija - Fakultet za poslovnu ekonomiju Univerziteta Sinergija je prepoznatljiv u oblasti obrazovanja kadrova iz oblasti računovodstva i revizije, još od svog osnivanja. Savremeni poslovni sistemi ne bi mogli da funkcionišu bez stručnjaka iz ovih disciplina: računovodstvo predstavlja osnovu za pripremanje finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka, a revizija doprinosi unaprijeđenju procesa rada u kompaniji identifikacijom slabosti i nedostataka i pronalaženjem načina za njihovo prevazilaženje.

Finansije i bankarstvo - Imajući u vidu centralnu ulogu finansija u poslovanju, rastu i razvoju kompanije i privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima sposobnim da unaprijede svakodnevne poslovne aktivnosti i strateško poslovno odlučivanje biti u porastu.

Marketing i menadžment - Osmišljen je prema zahtjevima modernog tržišta, jer savremeni stručnjak u oblasti marketinga i menadžmenta mora biti kompletna ličnost - obrazovana, komunikativna, kreativna i mudra u svakodnevnom poslu i u strateškom poslovnom odlučivanju.

Upravljanje ljudskim resursima (HR) - Kvalitet ljudskih resursa i sistem motivacije zaposlenih predstavljaju ključne faktore za dugoročni opstanak kompanije na tržištu, a njihova kreativnost utiče na kvalitet odnosa sa potencijalnim kupcima i korisnicima proizvoda i usluga.

Ključni aspekt nastave na Fakultet za poslovnu ekonomiju čini upotreba metodologije studije slučaja (case study), koja studentima omogućava da, kroz analize studija slučaja uspješnih preduzeća iz naše zemlje i svijeta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rješavanju problema.

Kontinuiranim radom na sticanju stručnih poslovnih vještina (hard skills) i ličnih poslovnih vještina (soft skills), studenti stiču niz sposobnosti neophodnih za razvoj uspješne karijere.Još jedna prednost ovog modernog studijskog programa je mogućnost učenja dva strana jezika od kojih je engleski obavezan, a drugi strani jezik je njemački ili italijanski.

Za upis na studijski program "Poslovna ekonomija" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, diplomci se mogu zaposliti na sljedećim radnim mjestima:

 • Analitičar investicija
 • Bankar
 • Broker
 • Saradnik u carini
 • Koordinator prodaje osiguranja
 • Finansijski analitičar / kontrolor / direktor
 • Saradnik za istraživanje tržišta
 • Savjetnik u sektoru za rad sa klijentima
 • Menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima
 • Menadžer/ savjetnik kreditnog sektora
 • Poreski službenik
 • Portfolio menadžer
 • Preduzetnik
 • Procjenitelj vrijednosti kapitala / imovine
 • Procjenitelj rizika / štete
 • Profesor u srednjoj školi
 • Računovođa
 • Revizor
 • Rukovodilac službe kontrolinga
 • Rukovodilac službe logistike
 • Specijalista za investicije
 • Šef finansija
 • Šef računovodstva
 • Menadžer upravljanja projektima
 • Finansijski konsultant / analitičar
 • Poreski savjetnik
 • Menadžer revizije
 • Menadžer za ljudske resurse (HR)
 • Menadžer za odnose sa javnošću (PR)
 • Poslovođa prodajnog objekta
 • Komercijalista / Komercijalni direktor
 • Menadžer prodaje
 • Stručni saradnik na poslovima ljudskih resursa
 • Strategijski planer
 • Brend menadžer
 • Savjetnik za procjenu vrijednosti nekretnina
 • Savjetnik za spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Savjetnik za merdžere i akvizicije
 • Investicioni savjetnik
 • Poslovni analitčar
 • Savjetnik za upravljanje novčanim sredstvima
 • Savjetnik za upravljanje aktivom i pasivom
 • Saradnik u agenciji za selekciju i regrutovanje
 • Advertajzing menadžer
 • Forenzički računovođa
 • Savjetnik u javnoj upravi
 • Savjetnik za plan i analizu
 • Menadžer marketinga i prodaje
 • Rukovodilac komercijalnih poslova
 • Organizator javnih skupova i događaja
 • Konsultant u oblasti finansija
 • Konsultant u oblasti računovodstva i revizije
 • Konsultant za razvoj novih proizvoda i usluga
 • Savjetnik za upravljanje odnosima s klijentima
 • Karijerni savjetnik


Ako iskoriste prednosti koje im se nude, sa Fakulteta za poslovnu ekonomiju diplomci će ponijeti sa sobom znanje koji će ih izdvojiti iz mase onih koji se pojave na tržištu rada svake godine.

books U cijenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspješnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista – 240 ECTS.

Legenda

Moduli studijskog programa:
 • R Računovodstvo i revizija
 • F Finansije i bankarstvo
 • M Marketing i menadžment
 • U Upravljanje ljudskim resursima
I godina
II godina
III godina

Izborom jednog od četiri ponuđena modula student utiče na strukturu studijskog programa, a izborom predmeta može uticati na oblikovanje svog akademskog profila.

Računovorstvo i revizija
Finansije i bankarstvo
Marketing i menadžment
Upravljanje ljudskim resursima
IV godina

Izborom jednog od četiri ponuđena modula student utiče na strukturu studijskog programa, a izborom predmeta može uticati na oblikovanje svog akademskog profila.

Računovorstvo i revizija
Finansije i bankarstvo
Marketing i menadžment
Upravljanje ljudskim resursima

Za upis na studijski program "Poslovna ekonomija" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis