Sinergija logo

Pravo

Pravni fakultet Univerziteta Sinergija Bijeljina, na kom se izvodi studijski program Pravo u trajanju od 4 godine (8 semestara), poslije V semestra studentima nudi mogućnost izbora opcija: Pravosudni smjer ili smjer Bezbjednost i mir.

Programi našeg fakulteta koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i programima najpoznatijih inostranih pravnih fakulteta koji baštine tradiciju rimskog i anglosaksonskog prava. Naši studenti su, dakle, u mogućnosti da stiču zvanja koja bi stekli na najprestižnijim evropskim i svjetskim pravnim fakultetima.

Garancija za to su i renomirani profesori velikog naučnog ugleda i perspektivni asistenti koji izvode nastavu. Iskustvo pokazuje da naši diplomirani studenti ostvaruju uspješne karijere u svim sferama života: privredi, upravi, sudstvu, nauci i dr., što je najbolja potvrda kvaliteta pravničkog obrazovnog procesa koji se realizuje. Studenti koji završe studije na studijskom programu Pravo – Pravosudni smjer, imaju mogućnost da polažu pravosudni ispit.

Primjena nastavno metodičkih formi predavanja, izvođenja praktičnih vježbi, obavljanja usmenih prezentacija na zadatu temu, izrada projektnih zadataka i drugih stručnih radova i prezentacija istih, diskusija kroz akcenat na izražavanje i kritičko mišljenje, primjena savremenih metoda (case study…), osposobljavanje studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad, obavljanje stručne prakse, redovno praćenje sudskih sporova koji se vode na osnovnom i okružnom sudu kao i u tužilaštvu, posjete kaznenim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i institutu za sudsku medicinu obezbjeđuje kvalitet nastavnog procesa.

Studenti ovog studijskog programa su osposobljeni da započnu s praktičnim obavljanjem složenijih pravničkih poslova u pravosuđu, državnoj upravi, advokaturi i privrednim subjektima. Program daje dobru osnovu za dalje stručno usavršavanje (npr. polaganje pravosudnog ispita) i za naučno usavršavanje (specijalizaciju, master i doktorat). Cilj programa je i izgradnja ličnosti studenta kako bi postao subjekt s profesionalnim integritetom.

Za upis na studijski program "Pravo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Nakon diplomiranja na datom studijskom programu studenti se mogu zaposliti na sljedećim radnim mjestima:

 • Direktor uprave
 • Direktor upravne ustanove
 • Direktor upravnog organa u sastavu ministarstva
 • Generalni sekretar Narodne skupštine
 • Generalni sekretar Vlade
 • Glavni inspektor
 • Glavni okružni tužilac
 • Glavni republički tužilac
 • Javni pravobranilac
 • Javni tužilac
 • Konzul
 • Okružni tužilac
 • Predsjednik Ustavnog suda
 • Predsjednik Vrhovnog suda entiteta
 • Republički tužilac
 • Rukovodilac vladinog ureda
 • Savjetnik za pravne poslove ministra
 • Sekretar diplomatsko konzularnog predstavništva
 • Sekretar gradskog vijeća
 • Sekretar ministarstva
 • Sekretar okružnog tužilaštva
 • Sekretar opštinskog vijeca
 • Sekretar parlamenta/skupštine
 • Sekretar pravobranilaštva
 • Sekretar radnog tijela parlamenta/skupštine
 • Sekretar radnog tijela Vlade
 • Sekretar republičkog tužilaštva
 • Sekretar Skupštine grada
 • Sekretar Skupštine kantona
 • Sekretar Skupštine opštine
 • Sekretar Vlade
 • Starješina vladinog ureda
 • Savjetnik komore
 • Sekretar humanitarne organizacije
 • Sekretar komore
 • Sekretar poslovne interesne organizacije
 • Sekretar sindikata
 • Član nadzornog savjeta preduzeća
 • Član uprave preduzeća
 • Direktor direkcije
 • Generalni direktor
 • Izvršni direktor
 • Predsjednik upravnog odbora preduzeća
 • Direktor pravne, kadrovske i opšte službe
 • Direktor Zavoda/Agencija za zapošljavanje
 • Sekretar preduzeća
 • Sekretar ustanove
 • Ombudsmen
 • Otpravnik poslova u ambasadi
 • Pomoćnik pravobranioca
 • Pomoćnik direktora uprave
 • Pomoćnik generalnog sekretara Vlade
 • Pravobranilac
 • Predsjednik kantonalnog/županijskog/oblasnog suda
 • Predsjednik osnovnog/općinskog suda
 • Predsjednik Suda za ljudska prava u entitetu
 • Stečajni upravnik
 • Carinski inspektor
 • Inspektor državne uprave
 • Inspektor za civilnu zaštitu
 • Inspektor za odbranu
 • Inspektor za požarnu sigurnost
 • Inspektor za sigurnost ličnih podataka
 • Istraživac pravnih nauka
 • Stečajni upravnik
 • Notar - Javni bilježnik
 • Policijski inspektor
 • Pravni savjetnik
 • Pravnik
 • Republički sekretar za izbore
 • Revizori za pravne poslove
 • Rukovodilac opštih i pravnih poslova
 • Rukovodilac protokola
 • Samostalni istraživač pravnih nauka
 • Savjetnik kantonalnog suda
 • Savjetnik osnovnog/opštinskog suda
 • Savjetnik vrhovnog suda
 • Stručni saradnik kantonalnog suda
 • Stručni saradnik osnovnog/općinskog suda
 • Stručni saradnik vrhovnog suda
 • Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
 • Stručni saradnik za kadrovske poslove
 • Stručni saradnik za normativne poslove
 • Stručni saradnik za poslove javnih nabavki
 • Tržni inspektor
 • Upravni inspektor
 • Upravni organizator
 • Upravni savjetnik


Ako iskoriste prednosti koje im se nude, sa Pravnog fakulteta diplomci će sa sobom ponijeti znanje koji će ih izdvojiti iz mase onih koji se pojave na tržištu rada svake godine.

books U cijenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspješnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani pravnik – 240 ECTS..


Legenda

Izborne opcije studijskog programa:
 • P Pravosudni smjer
 • B Bjezbednost i mir
I godina
II godina
III godina
IV godina

Za upis na studijski program "Pravo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis